Říjen 2010

op nove

3. října 2010 v 17:33
man (mezera příkaz) - vypíše manuál příkazu. Q vypne manuál
pwd - vypíše na terminál ve které složce se nacházíme
apropos (mezera příkaz) - výpis na terminál všech příkazů, které mají co dělat s copy
clear - vymaže terminál
ls - vypíše všechny složky ve složce ve které se nacházíme
ls -a - se šipkou
nahoru lze vracet příkazy
CTRL -R - nápověda
ls -la - vypíše všechny soubory ve složce
mkdir (mezera jméno) - vytvoří adresář
rmdir (mezera jméno) - smaže prázdný adresář
mkdir (./adresar/podadresář) - vytvoří adresář i v jiném adresáři než jsme
./adresar/podadresář - relativní cesta
home/student - absolutní cesta
stisk TAB - slouží k doplňování rozepsaných např. názvů adresářů. Další TAB vypíše možnosti na terminál
cd adresář3 - otevře adresář3
cd (mezera ..) - hodí nás o adresář výše
SHIFT + PAGE UP/DOWN - rolování v terminálu
cat (mezera ./...) - otevře soubor. Když za cat dáme mezera -n, tak se očíslují řádky
cp (mezera ./soubor mezera kam např. home/student/) - kopíruje soubor
cd ~ - přehodí do domovského adresáře
cp -R ./etc(adresar) - rekurzivní kopie
mv ./soubor ./nové jméno - přejmenování souborů
rm ./jmeno souboru - maže soubor
touch - ./nazevsouboru - přepíše čas úprav a tvoří soubory
find . -name *.txt - hledá všechny soubory txt v daném adresáři
nano ./adresar/nazevsouboru.txt - textový editor. Uložit CTRL + X, A, ENTER
cat ./nazevsouboru SHIFT+tlac,vedle enteru grep nějaký text - hledá v textu a vyhledává shody
podobne fce grep: more - rozdělí text souboru a lze ho číst po řádcích (vyskočíme z toho CTRL + C)
                                      sort - třídí text podle řádků, vyhledává stejné řádky a dává je k sobě
                                      head -n 5 - vypíše prvních 5 řádků ze začátku souboru
                                      tail -n 5 - vypíše prvních 5 řádků od konce souboru
head + tail jdou kombinovat - tail -n 5 head -n 1 -tail vezme pět řádků od konce a head první z vrchu
diff ./soubor1 ./soubor2 - Vypíše rozdíly mezi soubory
reboot , shutdown -> restart a vypnuti pc (shutdown -h now)

Linky: suse.howto.cz
Příkazy 2:
cpuls 15 - počítá prvočísla po dobu 15 vteřin
Ctrl + Z - uspí proces
bg % 1 - probudí a spustí proces na pozadí. Pokud je proces na čas a my ho spustíme po skočení doby probíhání, tak se hned ukončí
cpuls 30 -c - pomlčka c znamená že pojede cpuls 30 vteřin procesorového času tzn.(i když ho uspíme tak i potom si dojede těch 30 zadaných vteřin)
Ctrl + C - přerušovací příkaz
cpuls 30 -c & - & pustí na pozadí
fg %1 - vypíše co jede na pozadí
                %1 - kolikátý program ve frontě
jobs - ukáže co běží (+ poslední, - předposlední)
ps - výpis procesů
ps aux - výpis procesů ze všech terminálů
ps aux ¦more - to samé co nahoře a s listováním
kill -15 PID čísla procesu např.2598 - ukončí procesy. dvě možnosti -15 - normální ukončení
                                                                                                                            
      -9 - natvrdo
Nelze ukončovat procesy Roota, když jsme ve studentovi
top - výpis procesů s ukázkou zátěže procesoru
       -K -můžeme zabíjet procesy
       -Q - vyskočíme
Priorita (N) procesů - -20-+19, nedává se víc než -10
nice - zobrazí procesy s vyšší prioritou
nice -n 5 cpuls 400 - spustí proces s prioritou 5
Jako student nelze snižovat prioritu procesů
renice -2 2655 - předělá prioritu procesu 2655 na -2
Značení možností u souborů a složek:
d - adresář
r - číst
w - psát
x - spouštět
Příkazy 3:
umask - maska souboru - standartní práva (nižší číslo - vyšší pravomoc)
chmod U+X ./soubor.txt
- přiřadí právo na spouštění
chmod a+rwx ./soubor.txt - přiřadí všechny práva
chmod o - odebere
chown games:games ./soubor.txt - mění uživatele a skupinu souboru
chgrp root ./soubor.txt - mění skupinu
newgrp games - vytvoří skupinu games
groups - vypíše skupiny,jejichz uzivatel je clenem

hard link - udělá dvojníka souboru, stejné jméno, velikost ale vlastník je ten co dvojníka vytvořil. Při změně originálu se mění i dvojník. Nemůže odkazovat neexistující soubor
simlink - zástupce, malá velikost, může odkazovat na neexistující soubor, vlastník je vytvářející.
ln zdroj název odkazu -
ln -s zdroj název odkazu -
vi - textový editor
vslib satrapa vi - v googlu odkaz na návod
cat   /etc/passwd > ~/text.txt
                                  >> ~/text.txt
cat   ./text.txt ¦uniq - vypíše jenom jedny uzivatele (každého 1), ale musí být ty duplicity pod sebou
-> seřadit - apropo sort
cat   ./text.txt ¦sort ¦cat -h ¦head -h35 ¦tail -n2
nano text2.txt - vytvoří soubor text2.txt a spustí v textovém editoru nano
diff text.txt text2.txt - vypíše rozdíly mezi souborx
gzip text.txt - zazipuje
bunzip2 -v text2.txt.bz2
tar - zálohování
tar -cf archiv.tar ./text.txt* - zazálohuje všechno s nazvem text.txt do archiv.tar
-cf - filesystem
tar -cf
./text.* ¦gzip archiv.tar
rm -vf ./text.* - maže
tar -xvzf archiv tar.gz - vypíše obsah archivu

moje prikazy moje prikazy moje prikazy moje prikazy moje prikazy moje prikazy moje prikazy

less
test
file soubor.txt - urceni obsahu souboru
chmod u=rw,g=r,o= soubor.txt    symbolicky zapis
chmod 640 soubor.txt                   ciselny zapis
chown student soubor.txt -zmena vlastnika
chgrp users soubor.txt - zmena skupiny
groups vypise skupiny kterych je uzivatel clenem
tar -cf jmeno.tar jmeno
tar -cvf vypis.txt.tar vypis.txt
tar -cvzf vypis.txt.tar.gz vypis.txt   komprimace
tar -xvzf vypis.txt.tar.gz                   dekomprimace
tar -cvjf vypis.txt.tar.bz2 vypis.txt  komprimace
tar -xvjf vypis.txt.tar.bz2                   dekomprimace
gzip,gunzip,zcat
bzip2,bunzip2,bzcat
df -h
du -hs
uptime
whoami
w
users
free
id
Reboot
Shutdown  -h now, alebo -shutdown -h 4 vypne za 4 minuty
grep 'vyp' * prohleda cely aktualni adresar
grep 'vyp' /*/*  prohleda vsechny soubory a slozky a vypise ty ve kterych sa nachazy hledany vyraz
grep 'vyraz' soubor
find * -name crontab prohleda vse a vypise umisteni daneho souboru
IDE disk -hda, atd
/dev/hda  primarni rozhrani master
/dev/hdb  primarni rozhrani slave
/dev/hdc  sekundarni rozhrani master
/dev/hdd  sekundarni rozhrani slave
rozhrani SCSI sda atd
primarni oddily 1-4 /dev/hda1 atd
logicke oddily 5 a vic /dev/hda5 atd
fdisk -l
cfdisk /dev/hda
mkfs -t ext3 /dev/hda1

if podminka
  then
      prikazy
  else
      prikazy
fi

if test ukoly -ot ukol    smaze ukoly pokud sou starsi nez ukol
then  
   rm ukoly
fi

if [ $1 -ot $2 ]     pokud bych spustil script sh smazat ukoly ukol
then
    rm ukoly 
    echo soubor byl smazan
fi

if [ $# -eq 0 ]
then
    echo musite zadat alespon jeden argument
    exit 1
fi

case hodnota in
      vzorek1) prikazy ;;
      vzorek2) prikazy ;;
      ...
esac

case $1 in
      -r) echo parmetr -r  ;;
      -i) echo parametr -i ;;
       *) echo neznamy argument ;;
esac

while prikaz
do
    prikazy
done

echo $1   vypise hodnoty vsech svych argumentu, kazdy na jednom radku
while shift 2> /dev/null
do 
   echo $1
done

until prikaz
do
   prikazy
done

until [ $1 = stop ]  pokud spustim skript napr sh vypis prijedu zitra stop fantomas stop, tak vypise prijedu zitra
do 
   echo $1
   shift
done

for promena in seznam
do 
    prikazy
done

for i in 1 3 5 7
do
   echo $i
done

for i
do 
   echo $i
done

for (( a=1 ; $a-4 ; a=$a+1 ))
do
   echo $a
done

for i in $( seq 9 )
do 
  echo $i
done

for i in $( seq 5 9 )
do 
  echo $i
done

for i in $( ls )
do
         echo $i
done

for i in `seq 1 10`  toto nevim nak nevali
do
         echo $i
done 
break, continue

echo start
exec date
echo tato cast nebude nikdy vykonana

exec < vystup presmeruje veskery standrtni vstup scriptu do souboru vystup
exec > vystup 2 >chyby

trap ['prikazy'] [cislo signalu]  zachytavani signalu

trap 'echo program prerusen stiskem Ctrl-C; exit 1' 2
while true
do
   echo program bezi...
   sleep 1
done

read prvni druhy
echo $prvni
echo $ druhy

read -p 'vlozte den,mesic a rok oddeleny mezerami ' DEN MES ROK

sleep 10 & poslu proces(ulohu) primo na pozadi
bg %1 poslu stoplu ulohu s c1 na pozadi
fg %1 poslu stoplu ulohu c c1 do popredi
jobs zobrazeni bezicich uloh

op sk

3. října 2010 v 17:29
VMwave player - platene
VirtualBox - free

Použiteľné znaky: A-Z, 0-9, $,%,~
Nepoužiteľné znaky: *,?,<,>,\, . ,
Spustiteľné subory:
com→ exe→ bat
C: \→disk

Príkazy

Path

Dir - obsah adresára
Dir c:\dos
Dir c:\dos /p - stránkovanie
Dir >vypis.txt - presmerovanie vystupu
dir /ah - zobrazi skryte subory


Mkdir/md - vytvorenie adresára
Rmdir/rd - zmazanie adresára

Cd - vstup do adresára
cd.. - o adresár vyššie

tree - vypisuje stromovú štruktúru adresárov

copy zdroj cieľ - kopírovanie
copy con text.txt
ahoj ako sa mas
ctrl+z - ukončenie
copy text1.txt+text2.txt - spájanie retazcov

type - zobrazenie txt súborov
type dvere.txt |more - použitie filtra more

attrib - vypisanie vsetkych suborou s atributmi
a - archivny
s - systemovy
h - skryty
r - len na citanie
attrib +r text.txt -
zmenenie atributu

del - mazanie suborov

ren/rename - premenovanie súborov

more - filter
more <dvere.txt
== type dvere.txt |more

sort - príkaz na triedenie, zotrieduje výpis
dir |sort
/+5      A-Z
dir |sort
/+5      Z-A
sort <dvere.txt /+5
sort <dvere.txt /+5
>zotriedene.txt

prompt - zmeni vzhlad prikazoveho riadku
promt $d_$t

Príkaz /? - nápoveda
Help príkaz - obsiahlejšia nápoveda

Edit- textovy editor
Edit davka.bat
@echo off - potlačuje výpis príkazov

Súbory BAT - dávkový súbor, textový,

Dir > vypis.txt - prepise subor
Dir >> vypis.txt - pripise na koniec subora

%1 …. %9 parametre v *.bat suboroch, davka.bat prvy parameter druhy parameter, davka 50 12
Gpedit.msc - nastroj na spravu uzivatelov

Debian Linux

Alt +F1 = prvá konzola
Alt +F2 = druha konzola
~ = domovsky adresár, vola sa rovnako ako uživateľ v zložke home, root nemá zložku v home ale v koreňovom adresáry
Pwd = vráti kde sa aktuálne na disku nachádzam
Man príkaz = nápoveda
/hladaný vyraz = v manuále zvýrazní hľadaný výraz
Apropos copy = vypíše všetky príkazy, ktoré majú niečo s copy
Ls = vypíše obsah adresára
                -a vypíše aj skryté súbory
                -l long, dlhý výpis, začinajúce na d sú zložky
                -h human readable bajty píše ako kilobajty
Súbory začinajúce bodou sú skryté
Mkdir = vytvorí
Rmdir = zmaže
Clear = vymaže obrazovku
Touch = olízne súbor, zmení dátum vytvorenia
na aktuálny
Cat = zobrazí obsah textového súboru
                -b očísluje len neprázdne riadky
                -n očísluje všetky riadky
Cp = kopíruje
                -i interaktívny mod, spýta sa na pokračovanie
                *,?
všetky súbory
                File[abc] - skopiruje Filea Fileb Filec
                File[!abc] - skopiruje všetko okrem Filea Fileb Filec
Rm = zmaže súbor
Mv
=
presuje súbor
Rename = premenovanie
Find = vyhladavanie
Sort = zotriedenie
More
Head = prvych 10 riadkov
Tail = posledných 10 riadkov
Grep = hľadá reťazec vnútri súboru
Diff = porovnava dva subory
Alias = nadefinovanie vlastnej skratky
                Alias ls='ls -l'
                Unalias ls = zrusi alias
Reboot
Shutdown
-h now, alebo -shutdown -h 4         vypne za 4 minuty

Ln zdroj nazov odkazu = odkaz, ln /etc/passwd
                Cp /etc/passwd
Ln -s zdroj nazov odkazu = symbolicky odkaz, ln /etc/passwd, doplnenie cesty, nevýhoda - vytvorí aj na neexistujúcu cestu
Vi = textový editor
                http://www.kit.tul.cz/~satrapa/docs/vim/ = nápoveda
nano = editor
joe = editor
uniq nazov_suboru =podobne ako cat, ale nezobrazuje rovnake riadky po sebe
Head = prvych 10 riadkov
Tail = posledných 10 riadkov
Gzip = komprimovanie, pride sa pripona .gz, vymaze sa povodny
                Gzip nazov_suboru -v =vypise priebeh prikazu do riadku
Gunzip = dekompresia
Bzip2 = iná metóda kompresie
Tar = vezme viac suborov, spojí ich do jedného súboru, NEKOMPRIMUJE
                -c komprimovat
                -x dekomprimovat
                -v vypis priebehu prikazu
                -t
                -f nazov vystupneho suboru, napr. Etc.tar
zcat = zobrazi zkomprimovany subor, bez toho aby sme ho rozbalovali

Du -hs =odhaduje velkost diskov
Df -h = vypisuje disky
Uptime = aktualny cas, ako dlho ide, kolko uzivatelov prihlasenych, vytazenie procesora/pamati
Whoami = ako sme aktualne prihláseny
W = uptime + zoznam prihlasenych uzivatelov
Who = kratsia verzia prikazu W
Users = vráti len ména užívateľov
Free = kolko volnej pamati
Last = vsetky posledné prihlásenia system
Id = informacie o aktuálne prihlásených užívateľov
Which = kde je uložený daný príkaz
                Which ls = napise kde najdem prikaz ls
Whereis =which + kde su ulozene manualove stránky (nápoveda)

Joe = textovy editor
                Ctrl+kx = ukladam
Sh nazov skriptu = spusti script
Dalsia moznost ako spustit script, zmenit mu prava
                Chmod u+x skript1
                ~/skript1
                ./skript1
Test = riadiaci prikaz
IF = ukoncuje sa prikazom fi
Case =

Shift = posúvanie parametrov

echo $1
while shift
do
echo $1
done
Vypíše všetky parameter

[] =
nahrádzajú príkaz Test


until [ $1 = stop ]
do
                echo $1
                shift
done
postupne vypisuje parametry, pokial dojde na slovo stop, bez STOP sa program zacyklí
until [ $1 = stop]
do
                echo $1
                shift
if [ -z $1]
then

break
fi

done
program sa teraz nezacyklí ani pokiaľ nie je v parametroch STOP
until [ $1 = stop]
do
                echo $1
                shift
                if [ $# -eq 0 ]
                then
                               break
                fi
done
ďalšia varianta

break
continue
exec = spúšta ďalší proces, napr. ďalší script, použíje sa rovnaké číslo procesu PID, za exec už nemože byť žádny príkaz, prechádzame do ďalšieho
trap = zachytenie signálu

for i in 1 3 5 7 9
do
                echo
$i
done
cyklus prebehne 5 krát a postupne dosádza miesto i zadanú množinu
for i
do
                echo
$i
done
skript musím spustit s parametrami, očakáva ich

trap 'echo Zmackli jste CTRL+C; exit 1' 2
while true
do
                echo Program bezi ---
                sleep 1
done
dva príkazy oddelené ; po sekunde bude vypisovať že program beží, pokiaľ nestlačím CTRL+C (signál 2)

read = parametre bude zadávať uživatel po spustení skript, možnosť načítať viac premenných
                read vek pohlaví hmotnost vyska

echo -n Zadej svůj vek;
read vek
echo Ma $vek vypadas dobre.
čaká pokiaľ uživatel nezadá svoj vek
#!/bin/bash
echo -n Zadejte slozku ke kompresi:
read cesta
if [ -d $cesta ]
then
                set $(date)
                jmeno=zaloha_$6_$3_$2
                tar cf $jmeno


              echo -n Cim chcete komprimovat '(g=gzip, b=bzip2)'?
                read volba
                case $volba in
                               g) gzip $jmeno.tar; echo s


IDE disk = hd
SCSI = sd
Primárny oddiel = možu byť len 4 na jednom disku
Logický oddiel = može byť ich viac

1.         Fyzicky disk pripojiť
2.         Vytvorenie oddielov
fdisk
cfdisk - grafický
3.         Formátovanie (ext2,ext3)
mkfs -t ext2 /dev/sdb1
mkfs -t ext3 /dev/sdb5
4.         Pripojenie disku/Odpojenie disku
do zložky /media/
mount = pripojenie oddilu, platí len na session, po reštarte sa mount ruší
mount /dev/sdb1 /media/disk1
mount /dev/sdb5 /media/disk2
umount = odobratie oddielu
umount /media/disk2
joe /etc/fstab = pass - poradie pri bootovaní; options - rw (zápis, zmena), auto(automatický mount)
Plánované procesy
# MIN HOD DEN MES DENVTYDNU PRIKAZ
* ktorékolvek
crontab = plánovanie procesov
                -l =vypíše všetky plánované úlohy
                -r = odoberanie naplánovaných procesov
*/2 = každé dva krát

0 11 1 1 * príkaz= v 11:00 1.1 sa vykoná úloha
0 23-7/2,8 * * * prikaz = od 23:00 do 07:00 po dvoch hodinách a ešte o osmej
0 12 * * 3 príkaz = každú stredu o dvanástej
0 12 * * 3 (príkaz1; príkaz2) = každú stredu o dvanástej, viac príkazov v jednej úlohe